"A CLASSROOM should be a place where a mistake is not to be FEARED
but viewd as a LEARNING EXPERIENCE."
ห้องเรียนควรเป็นสถานที่ที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ได้ โดยปราศจากความกลัวที่จะผิดพลาด
 
What is AEP?


AEP (American – English Perfectionist Language School) เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโดยผู้มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษา ที่มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ผู้ก่อตั้งได้ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้เรียนคนไทยเผชิญในการเรียนภาษาอังกฤษ จึงออกแบบระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าได้ง่าย และสนุกสนานกับการเรียน และการใช้สื่อการเรียนที่ได้มาตรฐานสากลโลก

ประเทศไทยเรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับ แต่ประชากรส่วนใหญ่ ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เท่าที่ควร แม้ว่าบางคนจะรู้ภาษาอังกฤษ แต่พอเจอชาวต่างชาติก็รู้สึกไม่มั่นใจ ไม่กล้าพูด AEP จึงสร้างสถานที่ที่ให้คนไทยสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กับเจ้าของภาษาโดยตรง เพื่อสร้างความกล้า และความคุ้นเคยกับสำเนียง พร้อมกับฝึกทักษะภาษาทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนได้ทันทีที่เริ่มเรียน เพราะเราเชื่อว่า ‘ภาษา’ ช่วยสร้างโอกาสมากมายให้คนส่วนใหญ่ได้

image
image

ทำไมต้อง AEP ?

  • เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษแห่งเดียวในประเทศไทยที่เข้าใจความต้องการของคนไทย ดังนั้นรูปแบบการเรียนที่ AEP จึงถูกออกแบบเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ
  • อาจารย์ผู้สอน เป็นชาวต่างชาติเจ้าของภาษาทั้งหมด ทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกใช้ภาษาอังกฤษทันทีที่เริ่มเรียน
  • AEP ออกแบบหลักสูตรการเรียนเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนได้อย่างตรงจุด
  • สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยในรูปแบบต่าง ๆ โดยผ่านมาตรฐานของ CEFR
  • อาจารย์ชาวต่างชาติทุกท่านผ่านการรับรองมาตรฐาน ทั้งคุณวุฒิ และมีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษโดยตรง
  • เรียนเนื้อหาหลักทุกคาบเรียนใกล้ชิดกับอาจารย์ตัวต่อตัว โดยเน้นการเอาใจใส่ และพัฒนาการของผู้เรียน และเข้าใจความต้องการของผู้เรียนในแต่ละคน
  • ฝึกฝนการใช้ภาษาผ่านกิจกรรมในบรรยากาศการเรียนการสอนที่สนุกสนาน และเป็นมิตร เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ และเน้นให้สามารถใช้งานจริง
  • กิจกรรมในห้องเรียนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) กับอาจารย์และเพื่อน ๆ อย่างเต็มที่
  • นักเรียนสามารถทบทวนบทเรียน และฝึกฝนความสามารถในการใช้ภาษาผ่านการเรียนระบบออนไลน์ ได้ทุกที่ทุกเวลาตลอดระยะเวลาหลักสูตร
  • เรารับรองผลการเรียนหากคุณทำตามวิธีที่เรากำหนด เราเชื่อว่าคุณจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ตามเป้าหมายที่คุณต้องการ
OUR TEACHERS & STAFF

EDUCATION STANDARD

cefr
AEP  ใช้มาตรฐานการวัดระดับภาษาสากล CEFR (Common European Framework) ที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรป และมีการยอมรับเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก
กระทรวงศึกษาธิการ
AEP ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนสอนภาษาเอกชนที่มีมาตรฐาน และได้รับความน่าเชื่อถือในประเทศไทย ผู้เรียนมั่นใจได้ว่าสามารถนำใบ Certificate ไปอ้างอิงในการศึกษา หรือเข้าทำงานต่อได้
ช่องทางการชำระเงิน
image
image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้